Svetovni dan voda ob reki Hubelj

Nova slika (2)Leta 1993 je skupščina OZN 22. marec razglasila za Svetovni dan voda, da bi javnost opozorila na pomembnost vodnih virov. Letos so ta dan posvetili odpadnim vodam, ki postajajo zaradi onesnaževanja velik problem in njihovi ponovni uporabi.

H2O, ta prozorna tekočina, predstavlja pomembno vlogo v življenju vsakega živega organizma. Voda v organizmih ima enako nalogo, kot jo ima morje na Zemlji; odnaša nesnago in povečuje sposobnost obrambe. Vendar nikoli ne more očistiti vsega, zato se moramo zavedati, da se stvari, ki jih ne očisti, nekje kopičijo. Vrečke na dnu morja, pesticidi v našem telesu.

Slovenija je bogata z vodnimi viri in je po količini vode ena najbogatejših evropskih držav. V zadnjem času smo na področju čistosti voda dosegli napredek. Ljudje se vse bolj zavedamo, kako dragocena je pitna voda, zato se trudimo z njo ravnati preudarno in jo manj onesnažujemo. Poleg tega je v Sloveniji in svetu vse več čistilnih naprav, ki odpadne vode prečistijo v pitno vodo.

V bližini našega dijaškega doma teče hudournik Hubelj. Na površje pride ob vznožju vzpetine Navršje približno 3 kilometre iz Ajdovščine,  kjer voda ob dežju vre na dan iz  številnih lukenj kraškega podzemlja. Izvir je posebno slikovit ob visoki vodi, ki v mogočnih slapovih pada iz višje ležečih bruhalnikov. Veličasten je pogled na razpenjeno vodo,  ko pršijo kaplje in kapljice z nadmorske višine 249 m do mostu, ki je 40 m nižje. Vode privrejo iz podzemlja skozi tri jame: Veliko Hubeljsko kuhinjo, Pajkovo mrežo in Vzhodno Hubeljsko jamo. V sušnem času so izmerili več kot 400 rovov, ki se končujejo s podori in sifonskimi kotanjami. Izvor imena reke Hubelj je še danes zavit v skrivnost. Po nekaterih virih naj bi mu ga dali Langobardi, pomenilo pa naj bi hudournik. Hudourniška reka Hubelj že skoraj milijon let soustvarja zgodovino prebivalcev, ki so se naseljevali ob njej. Hubelj je krojil industrijo mesta, na njem so v zgodovini obratovali železarna, znana kot fužina Hubelj, hidroelektrarna, tiskarna, več mlinov, ribogojnica in mogoče še kaj. Od Športnega parka Pale do izvira Hublja in nazaj na izhodišče vodi lepo urejena naravoslovna učna pot, ki nas popelje skozi skrivnosten svet narave v neposredni bližini mesta. Spoznavamo tipične drevesne vrste, grmovje, kamnine, vodni ekosistem, gozdne živali ter druge značilnosti in posebnosti narave. Po tej čarobni poti sva se na Svetovni dan voda podali s sošolko in ujeli čudovite foto utrinke, ki vam jih predstavljava v fotoreportaži.

Na našem planetu je sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa še precej manj. V zadnjih letih se je poraba povečala, zato moramo še bolj paziti na to naravno dragocenost. Zaradi napačnih dejanj in odločitev lahko hitro zmanjka pitne vode. Z vsem srcem jo moramo spoštovati in varovati, saj brez nje življenje preprosto ni mogoče.

Literatura:

  1. https://www.ajdovscina.si/ajdovscina/zgodovina/
  2. http://www.tic-ajdovscina.si/
  3. https://sl.wikipedia.org/wiki/Ajdov%C5%A1%C4%8Dina

Avtorici besedila in slik: Ingrid Pavšič in Naja Mrak 2. letnik Predšolska vzgoja, ( SŠ Veno Pilon Ajdovščina ).

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.