Anketa

Namen ankete je predstaviti čim bolj različna mnenja, ocene in stališča ljudi o trenutnem aktualnem oz. zanimivem dogodku. Sestavljena je iz kratkega in informativnega naslova, kratkega uvoda ter jedra z odgovori.