Intervju

Intervju je dvo (ali več) govorno besedilo, novinar se pogovarja z znano osebo (ali osebami). Je v obliki vprašanj in odgovorov. Lahko je tematski, osebnostni ali mešani.