Poročilo

V poročilu pisec bralcu odgovarja na vprašanja KAJ, KJE, KDAJ in KDO, napisano pa je lahko po kronološkem ali pomembnostnem redu. Običajno poročilo je sestavljeno iz glave in jedra ter nima uvoda in zaključka. Napisano je objektivno, vsebuje pa tudi navajanje in povzemanje izjav govorcev.