Recenzija

Recenzija je prikaz strokovnega mnenja, sodbe o znanstvenem ali umetniškem delu, zlasti glede na kakovost. V splošnem je ocena kakšne objave, na primer: filma, video ali računalniške igre, glasbene kompozicije, knjige, znanstvenega članka, ali dela kakšne opreme ali naprave, kot so: avtomobil, električna naprava ali računalnik.