Odpadki v šolskem vsakdanu

bty

Na naši šoli se že veliko let ukvarjamo s pravilnim ločevanjem odpadkov. O pravilnem ločevanju in ponovni uporabi ali recikliranju odpadkov se pogovarjamo pri razrednih urah v vseh razredih. V učilnicah imamo dva koša. Eden je za embalažo, drugi pa za ostanek odpadkov. Koši za biološke odpadke se nahajajo na hodnikih, ker tako lažje odložimo ogrizke sadja v pravi koš.

Naša ekipa je preverila, koliko učenci upoštevajo pravilno ločevanje odpadkov. Pogledali smo v koše po učilnicah in na hodnikih. Ugotovili smo, da se v koših za biološke odpadke večinoma nabirajo ostanki sadja. Odpadkov, ki ne spadajo med biološke, nismo našli.

bty

 

 

 

 

 

 

V koših v učilnicah pa je drugače. Papirnate brisačke in drobna embalaža so pomešani v vseh razredih. Učenci si v razredih umivamo roke pred malico in ker je gneča, odvržejo nekateri uporabljeno brisačko v najbližji koš. Koša za odpadke in embalažo pa stojita drug ob drugem pri umivalniku. Zato so v obeh koših isti odpadki. Nihče se več ne trudi, da bi odpadek odvrgel v ustrezen koš. To morajo potem ločevati čistilke.

bty

 

 

 

 

 

bty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo se pogovarjali, kaj bi lahko naredili, smo se domislili, da bi tudi ta dva koša stala narazen oziroma na različnih mestih v učilnici. Potem bi bilo manj zmešnjave z odpadki.

Naravoljubci

OŠ Mokronog

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.