IZVEDBA PROJEKTA EKO BERI V SKUPINI KAPLJICE, VIZ VRTEC ORMOŽ

STAROST OTROK: 4 DO 5 LET ( 21 otrok)

ŠOLSKO LETO: 2017/ 18

Mentorici: Stanka Špindler in Nataša Najžar

V projekt je bilo vključenih 21 otrok iz skupine Kapljice.

Strokovni delavki sva otrokom ob različnem času tekom dneva prebirali zgodbe z EKO tematiko. V mesecu oktobru 2017 in v mesecu aprilu 2018 smo izvedli dva daljša sklopa, v katerih je bila vsebina zgodbe rdeča nit sklopa.

CILJI, KATERIM SO OTROCI SLEDILI:

 • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave;
 • ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok spoznava moralno etične dimenzije in se s književno osebo identificira;
 • otrok pridobiva izkušnje kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko sam prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja;
 • otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela.

LITERATURA NA EKO TEMO, KI SO JO OTROCI SPOZNALI:

 • Lipko in Košorok (Primož Suhodolčan),
 • Sarina vrba (Friederich Recknagel),
 • Mesto cvetja (Evelina Hasler),
 • Mavrični palček in Ekoliza (Dragica Sgerm),
 • Vrtnar (Eva Škobalj),
 • O začarani jelši (ljudska, Starman Jasna Branka).

NEKAJ DEJAVNOSTI NA VSEBINO PREBRANIH ZGODBIC IN PRAVLJIC

Otrok:

 • posluša in obnavlja ter se pogovarja o vsebini zgodbice,
 • sodeluje v pogovorih, opisuje videno, predvideva in sklepa, pripoveduje o svojih izkušnjah,
 • ob slikanici pripoveduje vsebino zgodbice,
 • izdeluje dekoracijo iz odpadnega materiala (papirnati tulci, star časopisni papir) in naravnega materiala (suhe veje dreves, kamenje),
 • iz navedenega materiala naredi novoletne voščilnice in novoletne okraske, jesenski, zimski in pomladanski kotiček otroških izdelkov,
 • telovadi ob pomoči suhljadi in časopisnega papirja,
 • gleda veje, kamenje in likovno ustvarja s svinčnikom, vodenimi barvicami in ogljem,
 • seje in skrbi za rast – božično žito, okrasne buče,
 • ureja gredice dišavnic in zelišč,
 • okorenini veje vrbe in jih na dan Zemlje posadi ob potoku,
 • ob strokovnem vodenju spoznava nekaj dreves v mestnem parku,
 • si izbere drevo, spozna njegovo ime in ga opazuje v različnih letnih časih,
 • se lovi in skriva okrog dreves, se dreves dotika, boža drevesno skorjo,
 • meri obseg drevesnih debel, primerja drevesa po debelini, višini in obliki listov,
 • v igralnici ločuje odpadke, obišče ekološke otoke in zbirni center odpadkov,
 • sodeluje v delavnicah v izvedbi stanovalcev doma starejših krajanov (okrasni ptički iz gline, vrbova ograja).

Otroci so se identificirali z junaki zgodbic in s svojo aktivnostjo pokazali, da želijo lepo in urejeno okolje v katerem živijo. Dnevno so ločevali odpadke, pri svojem delu so uporabljali odpadni material. Veliko so se gibali v naravi (park, gozd…), ter se učili opazovati in opisovati videno in slišano.

Pri igri so od oktobra in vse do sedaj uporabljali kamenje, ki so ga nabrali v naravi in pri dekoraciji prostora uporabili suhe veje.

Ob obisku in sodelovanju na delavnicah, ki so jih izvajali stanovalci doma starejših krajanov, so otroci lahko spoznali uporabnost vrbovih vej kot lično pleteno okrasno ograjo.

Na osnovi večkratnih obiskov in igri v bližini dreves, ki so si jih otroci izbrali, so si zapomnili in uspešno prepoznajo oranževec, hrast, tulipanovec, cigarovec, vrbo, brezo, lipovec in javor.

Ormož, 30. 4. 2018 Poročilo pripravili: Stanka Špindler in Nataša Najžar

 

 

Did you like this? Share it:
No tags.
 • Trackbacks
 • Comments
 • Comments are disabled.
 • Trackbacks are disabled.