Eko beri na OŠ Kuzma

Letos smo se na naši šoli ponovno odločili, da bomo sodelovali v projektu Eko-beri. Zakaj smo se odločili za ta korak? Ker želimo učence ozavestiti o pomenu čiste, neonesnažene narave. Tu mislim predvsem na mlajše učence (1.VIO), kajti prav oni so tisti, ki lahko še pripomorejo k bolj čistemu svetu. Pred samim začetkom izvajanja sem se odločila, da si ogledamo krajše dokumentarne filme na temo Plastic Ocean, ki se navezujejo na onesnaženost morij in posledično tudi sveta ter kako vse to vpliva na živali. Po ogledu smo se o tem tudi pogovorili, kajti učenci so, čeprav so še zelo mladi, bili zelo šokirani nad videnim. V nadaljevanju pa smo ustvarili slike, kakšen bi bil lahko svet, če bi bili ljudje bolj pazljivi pri ločevanju odpadkov in skrbi za čisto naravo. Razložila sem jim kakšno delo bo sledilo in tako smo se en krat mesečno sestali in predelali vsakič novo tematiko knjige. Odločila sem se, da tema ne bo zgolj vezana na temo onesnaženosti ampak tudi na vrline, ki pripomorejo, da odrastemo v odlične osebnosti. Tako smo predelali skupno štiri knjige, katerih avtor je Jose Moran; Rjavi medved in potrpežljivost, Konj in vedrina, Severni jelen in dobrota ter Miška in srčnost. Pri vsaki vsebini smo, poleg vrlin, opisali okolje v katerem živijo posamezne živali, se pogovorili o tem, ali je to okolje onesnaženo, kako ga lahko očistimo, kako lahko mi pripomoremo k čistemu okolju, ipd. Sledilo je poustvarjanje na prebrano temo in sicer učenci 1. in 2. razreda so poustvarjali z risanjem čistega okolja v katerega je vpeta posamezna žival, učenci 3. razreda pa so poleg risanja tudi napisali obnovo prebrane knjige. Povem lahko, da so učenci pri urah izvajanja projekta izredno lepo sodelovali, spraševali, poslušali in z zanimanjem poustvarjali. Vedno znova so spraševali kdaj bomo spet imeli podobno uro, knjižničarka pa mi je povedala, da so si otroci po vsaki uri izposojali knjige in jih odnašali domov, da so lahko doma prebrali bodisi sami bodisi skupaj s starši. Tako smo združili dve pomembni vsebini v našem življenju, vrline in skrb za čisto okolje/naravo.

Mentorica: Martina Černi

Eko beriEko beri1Eko beri2Eko beri3

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.