Storite korak za svojo prihodnost

Kakšen bo moj doprinos k prostorski ureditvi mesta Ajdovščina

V okviru priprav Celostne prometne strategije (CPS) občine Ajdovščina je v četrtek, 13. oktobra 2016, na Lavričevem trgu v Ajdovščini potekalo zanimivo prometno dogajanje, ki ga pripravlja Občina Ajdovščina v sodelovanju z Ljudsko univerzo. Obiskovalci so se lahko sprehodili po velikem letalskem posnetku Ajdovščine z okolico in na njem označili svojo najbolj pogosto pot glede na vrsto mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, javni promet, osebni motorni promet).

Na ogled je bilo tudi brezpilotno letalo C-astral občine Ajdovščina, ki je del nadzornega sistema za zgodnje odkrivanje požarov v naravi v okviru projekta Holistic. Sistem deluje tako, da skenira območje in meri temperaturo. Če zazna požar, to javi v operativni center in sproži alarm. Operater alarm preveri, pregleda območje s kamero, in če je potrebno organizira intervencijo. Ta naprava bo gotovo preprečila veliko požarov v težje dostopnih gozdnih predelih, kjer požar opazijo, ko se že razširi. Zavedati se moramo, da se takšne investicije v prihodnosti obrestujejo in pripomorejo k večji varnosti za okolje.

Šolski center Nova Gorica je predstavil električni avto Smart. Avtomobil so predelali na električni pogon v okviru skoraj 270.000 evrov vrednega projekta MESA (mehatronika za energetsko varčne neprave). Električni avtomobili so res okolju bolj prijazni, žal pa so stroški nakupa, kljub subvencijam, še vedno za večino prebivalcev preveliki. Problem je tudi polnjenje avtomobila, saj mreža polnilnih mest še ni dovolj razvejana. V Ajdovščini obstaja možnost polnjenja, vendar moraš skrbno načrtovati pot, da boš lahko zopet napolnil baterijo, kar nas lahko zelo omejuje. Takšen avtomobil je trenutno uporaben za mestni promet.

Podjetje Stebana d.o.o. iz Žapuž je predstavilo predelavo oziroma nadgradnjo običajnih koles v električna kolesa. Takšno kolo, kot menijo sami, olajša vožnjo in pomaga premagovati klance, veter in razdalje. Lahko ga uporabljamo za prevoz v službo, po opravkih ali zgolj za rekreacijo. Primerno je za vse, ki se želijo razgibati in nadihati svežega zraka ter se obenem izogniti prevelikim naporom, ki jih kolesarjenje za njih predstavlja. Vožnja z električnim kolesom je izredno varčna, saj je strošek porabe elektrike zanemarljivo majhen. Kljub vsem tem argumentom se ne morem popolnoma strinjati z uvedbo električnih koles, ki bi nam lajšala pot. V današnjem svetu se ljudje že tako premalo gibamo. Predvsem mi mladi veliko posedamo za telefoni, računalniki, itd. Gotovo pa je električno kolo dobrodošlo za starejše in tiste, ki ne zmorejo več daljših in zahtevnejših kolesarskih poti. Predpogoj seveda je, da v naseljih uredimo varne in urejene poti za kolesarje.

slika-1Kolo v senci.

Dogajanje se je s placa nato preselilo v prostore Ljudske univerze, kjer je potekala 2. javna razpreva o Celostni prometni strategiji občine Ajdovščina. Obiskovalci so kot najbolj zapostavljene izpostavili pešpoti in kolesarske steze v naseljih, navaja časopis Primorske novice. Poudarjajo tudi, da ljudje vidijo probleme v pomanjkljivem nadzoru mirujočega prometa, hitrosti v naseljih in slabih povezavah javnega prometa. Po mojem mnenju bi se verjetno ljudje več posluževali pešačenja, kolesarjenja ter javnega prometa, če bi bilo to bolje urejeno, bolj varno in prijazno za uporabnika. V Primorskih novicah navajajo izjavo ga. Urške Kranjc iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki sodeluje pri pripravi celotne prometne strategije, ki je povedala: »Kot izhodišče smo predstavili tri ekstremne scenarije razvoja, ki v ospredje postavljajo bodisi motorni, javni, bodisi peš in kolesarski promet. Pri vseh treh scenarijih smo govorili predvsem o ciljih in posledicah, ki jih prinaša razvoj posamezne vrste prometa. Pri javnih prevozih bi morali vzpostaviti linije in vozne rede, ki sledijo potrebam prebivalcev. V središčih naselij bi bilo treba omejiti in nadzirati parkiranje, se zavzeti za manj parkirišč na račun javnega odprtega prostora ter za bolj umirjen promet v središčih naselij in v stanovanjskih območjih. Kot problem so izpostavili tudi tranzitni promet iz smeri Idrija in se zavzeli za obvozno cesto, ki bi razbremenila ta del mesta.« (Tratnik, A., 2016)

Strinjam se z gospo Kranjc, da bi bilo dobro urediti varne peš poti in bi tako starši lahko otroke pustili same v šolo, namesto, da jih v šolo dnevno vozijo. Na ta način bi izboljšali varnost otrok, zmanjšali bi se tudi izpusti plinov v ozračje. Po mojem mnenju za izboljšave ni potreben samo denar, ljudje moramo spremeniti svoj način razmišljanja in odnos do narave. Vsak izmed nas se težko odpove ustaljenim navadam in razvadam in sicer, da tudi za najkrajše poti uporabimo avto. Odpravimo se torej na pot s kolesom, javnim prevozom ali peš, poskrbimo tako za svoje zdravje in čistejše okolje in naredimo nov korak v lepšo prihodnost za nas in naše zanamce.

slika-2DOMSKI KOLESI – Za naše dijake je poskrbljeno.

 Viri in literatura:

1. Tratnik A., 15. oktober 2016, Ljudje hočejo več varnih poti in boljši nadzor nad parkiranjem, Primorske novice, št. 241, stran 6.

Avtorici zapisa: Ingrid Pavšič, 2. letnik Predšolska vzgoja (Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina), Naja Mrak, 2. letnik Predšolska vzgoja (Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina)

 Avtorica slik: Ingrid Pavšič, 2.letnik Predšolska vzgoja (Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina)

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.