POZDRAV PTIC MIRU

Na naši osnovno šoli, OŠ LAVA, smo pred 6. leti zasnovali projekt Pozdrav ptic miru, ki je nekakšno nadaljevanje projekta Knjigobube založbe Epta. Naše vodilo je ozavestiti učence, dijake in ostale ljudi o pomenu miru v našem okolju, letošnje vodilo pa je bilo usmerjeno k izboljšanju medosebnih odnosov. Pri izvedbi projekta si želimo, da bi ljudje razvijali socialne veščine, da bi bili strpni drug do drugega, da bi se znali kulturno pogovarjati, da bi se aktivno udeleževali v spreminjanje družbenega življenja ter da bi medsebojno spodbujali pozitivno razmišljanje in ravnanje.

Vsako leto okoli svetovnega dneva miru (21. september) v centru Celja pripravimo različne dejavnosti, ki pritegnejo mimoidoče, da se ti vsaj za trenutek ali dva zamislijo o pomembnosti miru v vsakdanjem okolju. Projekt, ki sicer teče celo leto pa zaokrožimo tudi s prireditvijo »na zvezdi«, kjer učenci pripravijo krajši kulturni program. Letošnja prireditev je spet postregla z izjemnim zaključkom, saj so učenci OŠ Lava in dijaki Srednje zdravstvene šole pod vodstvom dirigenta Nina Šlosarja, ki je tudi idejni vodja tolkalne skupine, zaigrali pesem GAS, tako da je odmevala po vsem mestu.

Povedati je tudi potrebno, da se nam je v letošnjem šolskem letu pridružilo kar 20 šol in drugih organizacij, ki so po svojih najboljših močeh izvedle podobne dejavnosti v svojem kraju.

V prihodnjem šolskem letu bi želeli, da še kdo začuti to potrebo po miru in da se nam pridruži.

Tanja Stermecki, Osnovna šola Lava, Celje

Foto: Aleš Videnšek, Aleksander Špec

1 2 3 4 5 6

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.