OČISTIMO NAŠ PLANET

Dandanes se veliko ljudi ne zaveda pomena okolja. Vse več ljudi onesnažuje in zaničuje okolje, predvsem mladi se ne zavedajo pomena okolja.

V Sloveniji imamo nekaj zelo dobrih zakonov, ki prepovedujejo onesnaževanje okolja, vendar za kršitelje zakonov nimamo dovolj strogih kazni. Ljudje se ne zavedajo, da bodo zaradi njihovih nespametnih  in nepremišljenih dejanj drago plačali njihovi potomci. Proti onesnaževanju okolja se ljudje, ki jim je mar za to, poskušajo boriti s pomočjo društev in organizacij, ki ljudi spodbujajo  k ločevanju odpadkov. Te občasno  organizirajo čistilno akcijo, kot je na primer dan Očistimo Slovenijo.  K onesnaževanju okolja pripomorejo tudi tovarne, ki nimajo čistilnih naprav, s tem onesnažujejo pitno vodo, ki jo vedno bolj primanjkuje in zrak, kar povzroča tanjšanje atmosfere. In ko atmosfere ne bo več, znanstveniki predvidevajo konec sveta, saj nas ta varuje pred trki v vesolju. Do onesnaževanja okolja pogosto pride zaradi hitrega tempa življenja, v katerem ni časa niti  pol ure na dan razmigati se, kaj šele za recikliranje. Takšne so mnoge misli marsikaterega onesnaževalca. Iz lastnih izkušenj vam povem, da ločevanje odpadkov ni tako zahtevno, kot se zdi  prvi  trenutek. Posledica vsakršnih onesnaževanj je globalno segrevanje, ki povzroča taljenje ledenikov, tako se viša morska gladina. Če bomo tako nadaljevali,  bomo prej kot slej končali pod vodo.

Upam, da ne podpirate onesnaževanja okolja, globalnega segrevanja in ste podobnega mnenja kot jaz. Pomagajte očistiti  planet.

Linda Okoren, 9.b  OŠ Dekani

Did you like this? Share it:
No tags.