EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Potekal je od 17. do 25. novembra 2012. V aktivno sodelovanje se je vključila tudi naša šola. Kljub temu, da je pravilen odnos do okolja in s tem tudi odpadkov postal že skoraj način življenja na šoli, smo se vanj vključili in aktivno sodelovali.

V aktivnosti so se vključili vsi delavci šole in učenci. Trudili smo se za ozaveščanje in sodelovanje pri zmanjšanju odpadkov ali k njihovi ponovni uporabi.

V okviru projekta Etzo so nam ponudili kar veliko dejavnosti oz. ukrepov, ki smo jih po tem izvajali in jih še izvajamo na šoli. Ker ne gre, da bi vse dejavnosti »stlačili« in delali samo en teden, se za to trudimo ves čas.

Torej kaj počnemo: s pomočjo naših domačih smo izdelali vrečke za večkratno uporabo in jih menjali za plastične vrečke, naredili različne plakate, ki spodbujajo k zmanjševanju količine odpadkov, pogovarjamo se o tem, kako se zmanjšajo odpadki, sejem rabljenih igrač je na šoli v pripravi, izvedli pa smo ga že v lanskem šolskem letu in je bil za prvič zelo dobro obiskan, likovno ustvarjamo iz embalaže, ki bi jo sicer zavrgli, pijemo vodo iz pipe oz. na nižji stopnji iz »flašk«, za katere smo hvaležni vodstvu šole, da jih imamo, le-to prispeva k zmanjšani količini plastičnih steklenic in kozarcev, delavci šole se trudimo tiskati na obe strani lista in tako porabimo manj papirja, ostanke obrokov ločeno zbiramo, igramo se različne interaktivne didaktične igre, ki vsebujejo omenjeno temo, po razredih ločeno zbiramo odpadke, imeli smo zbiralno akcijo starega papirja, po šoli se sprehajajo “okoljski” detektivi, ki nenapovedano pregledujejo koše, obveščamo staršev in drugih obiskovalce šole na šolskem prikazovalniku v avli šole pa tudi obveščanje učiteljev v e-zbornici. V okviru Eko šole pa na šoli zbiramo tudi odpadne sijalke, baterije, tonerje, stare mobilne telefone… Akcija zbiranja mobilnih telefonov in baterij je bila nazadnje zelo dobro »odmevana« in obiskana, saj so bili učenci za prinešene predmete tudi nagrajeni.

Na šoli se zavedamo, da vsak od nas lahko naredi majhen korak in s tem prispeva velike dosežke za svet, da bi ohranili naš lepi planet.

Katarina Plut, OŠ Zadobrova

Did you like this? Share it:
No tags.