Dijaški dom Ajdovščina je ob 22. aprilu, Svetovnem dnevu Zemlje pridobil naziv PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA-DOM 2016/17

 

Plaketo nam je podelilo društvo Planet Zemlja v okviru vseslovenskega natečaja »Planetu Zemlja prijazna šola«.

V okviru natečaja smo izvajali tri projekte: Torba da te kap, Eko generacija in Zemljo so nam posodili otroci.

V projektu Torba da te kap so dijakinje izdelovale torbo iz odpadnih materialov.

Eko generacija je projekt, kjer skupina mladih eko novinark piše o okoljskih temah. Inovativne novinarke so se poglobile v tematiko varovanja okolja in ohranjanja narave. Redakcijo je sestavljalo šest deklet, ki so se poimenovale Zvetranke. Pisale so o izbranih temah, jih slikovno opremljale in se aktivno vključevale v dogajanja, povezana z njimi.

SLIKA-2

Projekt Zemljo so nam posodili otroci 2016/17 spada med raziskovalne projekte. Dijakinje so raziskovale na temo odpadni papir. Zanimalo jih je, kaj se z njim zgodi, ko postane odpadek, kako ga koristneje uporabimo, predelamo, predvsem pa  smo z njim oblikovali izdelke nove uporabne in umetniške vrednosti.

SLIKA-3

Aktivno in z veliko vnemo smo izvajali izbrane projekte, bili uspešni in prepoznavni pri svojem delu ter tako zadostili potrebam nacionalnih kriterijev za pridobitev naziva v okviru vseslovenskega natečaja » Planetu Zemlja prijazna šola 2016/17«.

 

 

SLIKA-4

Zahvaljujemo se vsem dijakinjam, ki so bile vključene ali kakorkoli pripomogle k osvojitvi naziva.

 

Avtorice prispevka: MENTORICE

Avtor slik: Društvo Planet Zemlja

 

 

00001 00002

 

 

 

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.