KMETIJA PLEŠE

SLIKA-1Daleč stran od mestnega vrveža, visoko nad dolinama reke Idrijce in Hotenjke, obsijana s soncem, leži samotna kmetija Pleše. Obdana je s prečudovitimi travniki in pašniki. Ko se ozreš naokoli, vidiš drevesa, ki se mogočno dvigajo proti nebu. Tu se odpre pogled na mogočni Porezen, Vojskarsko planoto, Blegoš in druge hribe. Vsak se tu lahko nadiha svežega gorskega zraka. Na tej kmetiji že 26 let gospodari Bernarda z možem in tremi hčerami.

 

 

 

 

SLIKA-2

 

 

 

 

 

 

Na sliki: Pogled na kmetijo

Koliko hektarjev obsega vaša kmetija?

Naša kmetija obsega 12, 52 ha travnikov, od tega jih imamo 9 ha v najemu. Poleg tega imamo še 25 ha gozda.

S katero kmetijsko panogo se ukvarjate?

Ukvarjamo se z živinorejo, natančneje z rejo krav dojilj. Imamo hlev za prosto rejo, delno pa tudi za vezano. Pri prosti reji so živali v boksih, pri vezani reji pa privezane z verigo. Taka reja je pogojena s terenom, ki je pri nas zelo razgiban in strm.

SLIKA-3

Na sliki: Paša

Koliko in katere živali imate na kmetiji?

Imamo 6 krav, 3 bike, 5 teličkov, ki so lisaste pasme, in 2 konja. Eden je križanec med appalosa in quarter konjem, drugi pa križanec med norik in quarter konjem. Poleg tega pa imamo tudi 10 kokoši nesnic ter 3 gosi. Ker pa je kmetija na samem, imamo pri hiši tudi psa.

 

SLIKA-4 SLIKA-5

 

 

 

Na slikah: Lepotec in Gosja druščina

Koliko časa se že ukvarjate s kmetijstvom? Ste se mogoče tudi izobraževali v tej smeri?

Kmetijo sem podedovala od očeta pred 26 leti in od takrat naprej je to moj vir preživetja. Kmetijske izobrazbe nimam, se pa redno udeležujem strokovnih predavanj. Rojena sem na kmetiji, zato mi to delo ni tuje.

Pridelate vso krmo na kmetiji doma ali tudi kaj kupujete?

Imamo pašno-košni sistem. Doma pridelamo vso voluminozno krmo – to je seno po domače, kupujemo le krmila, sol ter vitamine za vse živali.

Kaj vse pridelate oz. predelate na kmetiji? Ali to prodajate, ali je le za vašo samooskrbo?

Na njivi pridelamo različne vrste zelenjave, od solate, krompirja, zelja…, vse za lastno oskrbo. V manjših količinah pa iz mleka izdelamo jogurte, kislo mleko, maslo in skuto. Meso mladih bikov prodamo rednim strankam, nekaj pa ga porabimo doma. Opažam, da vedno več ljudi povprašuje po domačih pridelkih. Zavedati se moramo, da lokalna samooskrba izboljšuje zdravje prebivalstva, veča urejenost podeželja in varuje okolje. Domača hrana ni prepotovala na stotine kilometrov, zrasla je na domači zemlji in žalostno je, da v Sloveniji pridelamo manj kot polovico hrane, ki jo porabimo.

SLIKA-6

 

Na sliki: Pridelki

Kdo vse ima dohodek od kmetije? Ali imate naslednika?

Dohodek od kmetije imam samo jaz, mož je zaposlen v obrti, saj je kmetija premajhna. Zaenkrat o nasledniku še ne razmišljamo.

Katero kmetijsko mehanizacijo imate?

Na kmetiji imamo celotno linijo za spravilo krme, cepilnik drv, vitel, prikolico za prevoz živali ter drugo manjše orodje. Pred kratkim smo namestili dosuševalno napravo in kupili nov traktor, kar je bila za nas velika investicija. Dolgoročna želja pa je zgraditi nov hlev, ki bi bil bolj funkcionalen.

Se kmetovanje splača?

Če hočemo, da se kmetija ohrani, se splača, drugače pa se ne, saj od naše kmetije ni velikega dohodka. Da taka kmetija, kot je naša, preživi, pripomorejo tudi subvencije. Mi uveljavljamo subvencijo za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Ta subvencija je namenjena ohranjanju kmetijske dejavnosti oziroma rabi kmetijskih zemljišč na hribovskih in gorskih območjih, kamor spada tudi naša kmetija. V okviru Programa razvoja podeželja pa izvajamo tudi ukrep dobrobit živali, katerega namen je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izvajanju nadstardardnih zahtev dobrobiti živali na področju govedoreje.  Kljub težkim pogojem dela in življenja na kmetiji pa si drugačnega življenja, sploh pa življenja v mestu, ne znam predstavljati.

Kaj bi povedali mladim kmetom?

Ljubite svojo zemljo, kajti, če jo z ljubeznijo obdeluješ, ti bo vrnila veliko sadu.

SLIKA-7

 

 

 

 

 

 

 

Na sliki: Najboljši prijatelj

Avtorica zapisa in slik: Ingrid Pavšič, 2. letnik Predšolska vzgoja (Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina).

 

 

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.