Vabim vas na kozarec vode!

Živim v vasi Močilno nad Radečami. Vaščani sodimo med tiste srečneže, ki si vsakodnevno lahko privoščimo kozarec vode iz pipe. Z vodo se oskrbujemo sami. Med prebivalci zgornjega dela vasi sem opravila raziskavo in ugotovila, da se 17 gospodinjstev napaja iz šestih vodovodnih sistemov. Ti so po večini v privatni lasti (4), za dva pa skrbi javno podjetje Komunala Radeče. V večini primerov vodovodnih sistemov, ki so v privatni lasti, je lastnikov več. V takem primeru imajo določenega skrbnika vodovodnega sistema, ki je zadolžen za spremljanje razmer na zajetju in za zagotavljanje kvalitete vode. Ta oseba poskrbi, da voda kemijsko in biološko ustreza standardom v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Eden izmed solastnikov takšnega vodovodnega sistema, g. Milan Strnad, mi je povedal, da je tak način oskrbe z vodo na Močilnem že desetletja dobro utečen. Vaščani z oskrbo vode nimajo težav, saj so zaloge vode zadostne tudi v poletnih mesecih, ko so temperature višje, količina padavin majhna in se površinske vode posušijo. Mesta, kjer so zgradili zajetja, so znali izbrati tako, da jih navedene nevšečnosti ne prizadenejo v večjem obsegu.

Večina prebivalcev Močilnega se ukvarja s kmetijstvom, pretežno z živinorejo. Za napajanje živali, za zalivanje vrtov, gospodinjstvo, pranje avtomobilov itd. porabimo veliko vode. Vaščane sem povprašala, ali poleg vode iz pipe uporabljajo še kak drug vir vode za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov…

 

Rezultati ankete o uporabi vodovodne vode

 

Vsi vprašani so odgovorili, da za zalivanje vrtov uporabljajo drug vodni vir, navedli so deževnico ali pa drugače zajeto vodo, za katero niso opravili analiz in je zato tudi ne uporabljajo za napajanje živali in v gospodinjstvu. Na vasi so ponekod obudili tako imenovane »štirne«, ki so v starih časih predstavljale edini vir pitne vode na domačijah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradnja zasebnega zajetja vode za zalivanje, osebni arhiv družine Zorec

Če bi ocenjevala odnos sovaščanov do vode in vodnih virov, lahko rečem, da se dobro zavedajo pomena pitne vode. Zavedajo se, da je njihov obstoj tesno povezan prav s to majhno molekulo. Vsakoletna skrb za zajetja in rezervoarje, čiščenje obeh, skrb, da škropiva ter gnojila uporabljajo v skrbno odmerjenih količinah in stran od mest, kjer se voda zajema, so pokazatelji, da jim je mar, kakšno vodo bomo pili jutri. Je povsod tako?

Pitje vode iz pipe mnogokrat jemljemo kot samoumevno, kot nekaj, kar nam je dano. Morda se niti ne zavedamo, da je danes to že luksuzna dobrina in da bomo morali za njeno ohranitev poskrbeti sami.

Kaj lahko storiva jaz in ti?

Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini in kakovosti uvršča v sam evropski vrh. Vsak lahko prispeva, da bo voda, ki jo zajemamo ostala čista:

  • omejiti moramo uporabo pralnih in pomivalnih sredstev, kolikor je le mogoče,
  • nevarnih snovi ne zlivajmo v tla, vodo ali kanalizacijo,
  • razumno uporabljajmo nevarne snovi v gospodinjstvu in uporabljajmo jih v skladu z navodili,
  • če imamo greznico, kjer se zbira odpadna voda, poskrbimo za sanacijo greznice ali vgradnjo male komunalne čistilne naprave, kot to zahteva zakonodaja,
  • pitno vodo uporabljajmo načrtno in v zmernih količinah,
  • dosledno ločujmo in kupujmo le stvari, ki jih zares potrebujemo, kajti voda je potrebna za proizvodnjo vsakega izdelka.

Voda nas napaja in hrani

Velik del sovaščanov se preživlja s kmetovanjem, zato ima voda za nas velik pomen. V primeru pomanjkanja vode bi bili posebej prizadeti kmetje, ki predelujejo mleko in izdelujejo mlečne izdelke. Ena takih je kmetija Korbar. Suša bi močno prizadela lokalne proizvajalce hrane, saj bi se količina proizvedene hrane zmanjšala, kvaliteta bi se poslabšala. Prizadeti bi bili tudi potrošniki, ker bi se hrana podražila.

Širše gledano je voda zelo pomembna tudi za ohranitev delovnih mest v naši občini. Za delovanje tovarne Radeče Papir je voda nujno potrebna. Direktor proizvodnje, g. Tomaž Režun, pravi, da vodo zajemajo iz Sopote in vodovoda ter iz podtalnice. Očiščeno jo vračajo v Savo.

Zame je voda snov, ki nas ohranja pri življenju, in je tudi snov, ki je v vsakdanjem življenju nepogrešljiva. Zame je voda del vsega in vse je del nje.

Hana Zorec, učenka 9. a

OŠ Marjana Nemca Radeče

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.