Projekt Eko beri

Za izhodišče smo si izbrali knjigo DREVO KRIŠTOF (Ivan Gantschev, Dimiter Inkiov).

Knjigo smo prebrali ob mladiki hrasta, ki že dve leti uspeva v našem razredu. Učenci so zelo zbrano poslušali zgodbo in aktivno sodelovali pri analizi po branju. Predvsem so želeli povedati svoja mnenja in izkušnje v zvezi z rastjo dreves, koristjo dreves in recikliranjem.

Pri matematiki smo merili in primerjali višine rastlin, ki jih vzgajamo v razredu (hrast, avokado, žametnice). Ugotovili smo, da ni nujno tista rastlina najvišja, ki najdlje raste. Avokado je namreč v nekaj mesecih krepko prerastel hrast, ki ga imamo že drugo leto v razredu. Super je bilo, da so videli, kako drevo počasi raste in da so se zavedli, da pridobivanje lesa ni samoumevno in brezkrajno.

Pri likovni umetnosti smo izdelali »žebljanke«, za katere smo uporabili odpaden les, ki smo ga dobili pri mizarju. Mizar nam ga je sicer narezal na enako velike plošče, je pa eden od učencev opozoril, da bi lahko kakšne ostanke lesa nabrali tudi v gozdu. Vsi smo se strinjali z njim, da bi bili tako še bolj ekološki. Vendar smo tudi izpostavili dejstvo, da bi težko našli dovolj deščic, da bi vsak učenec dobil svojo.

POTEK DELA:

Učenci so deščice najprej zbrusili z brusnim papirjem.

Nato so s pomočjo modela obrisali srce in po črti zabili žeblje.

Nazadnje so okrog žebljev napeljali volno.

In nastalo je….

KONČNI IZDELKI:

ZAKLJUČEK:

Projekt bomo predstavili našim prvošolčkom. Ozavestili jih bomo s pomenom dreves za naše življenje in če bomo našli primeren prostor v bližini šole, bomo skupaj presadili naš hrast v naravo.

 

 

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.