Spomladansko urejanje okolice šole

bty

Po dolgi zimi okolico naše šole vedno uredimo in zasadimo ob zelenici ter v cvetlična korita rože. Letos smo se tega opravila lotili učenci 6. razreda, usmerjala pa nas je učiteljica naravoslovja in gospodinjstva. Nekaj učenk je uredilo in zasadilo gredico pred šolo ob spomeniku Matiji Gubcu, druga skupina pa je sadila rože v cvetlična korita ob šolski stavbi. Fantje so nosili vodo in zalivali, pograbili so suho listje in ga odnesli na šolski kompostnik. Za vsa ta opravila smo potrebovali dve šolski uri. Zdaj je okolica naše šole urejena in cvetoča.

bdr

btyŠestošolci

OŠ Mokronog

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.