Star papir – radi ga imamo

Star papir marsikomu predstavlja odvečen odpadek, a pri nas, v občini Mokronog-Trebelno, ni tako. Na šoli v Mokronogu, v podružnični šoli na Trebelnem in v Vrtcu Mokronožci vsako leto množično zbiramo star papir. Denar namenimo v šolski sklad za nabavo šolske opreme, pomoč pri plačilih dni dejavnosti, za plačilo filmskih predstav in devetarjem za valeto. Šola pričakuje, da vsak učenec prinese star papir po svojih zmožnostih. Zbiralne akcije imamo trikrat v šolskem letu in vsakič napolnimo največji zabojnik za star papir.

Pri tem opravilu sodelujejo skoraj vsi učenci in vrtičkarji pa tudi njihovi starši. Papir zbirajo vse leto, ponj gredo tudi k družinam, kjer nimajo šolarjev ali k sorodnikom. Ko je zbiralna akcija, starši pripeljejo odpadni papir v avtomobilih, s prikolicami in celo s kombijem. Odpadni papir pripeljejo tudi nekateri obrtniki iz Mokronoga in okolice. Nekaj učencev tretjega triletja papir razloži, stehta in zloži v zabojnik. Učitelj zapiše količino pripeljanega papirja za posameznega učenca. Tako vemo, ali so papir prinesli vsi učenci, med razredi pa tudi poteka tekmovanje v največji količini zbranega papirja.

V letošnjem šolskem letu smo imeli že dve zbiralni akciji, zadnja je bila konec marca, zbrali pa smo 17 255 kg papirja.

Naravoljubci

OŠ Mokronog

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.