SEZNAM PLANETU ZEMLJA PRIJAZNIH ŠOL IN VRTECV 2015/16

Logo PZ prijazna šola-vrtec 2015-16VRTCI:

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici, Vrtec Sonček, Gorica, Italija

Vrtec Jesenice, enota Ivanke Krničar, Jesenice

Vrtec Jesenice, enota Julke Pibernik, Jesenice

Vrtec Jesenice, enota Cilke Zupančič, Jesenice

Vrtec Jesenice, oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica

Vrtec pri OŠ Krmelj, Sevnica

Vrtec Murenčki pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, enota Cerklje, Cerklje na Gorenjskem

Vrtec pri OŠ Dobje, Dobje

Vrtec Vrhovci, enota Brdo, Ljubljana

Vrtec Vrhovci, enota Tehnološki park, Ljubljana

Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci, Ljubljana

Vrtec Vrhovci, enota Rožnik, Ljubljana

Vrtec Mengeš, enota Gobica, Mengeš

Vrtec Mengeš, enota Oblaček. Mengeš

Vrtec Mengeš, enota Sonček, Mengeš

Vrtec Lendava – enota I Lendava, Lendava

Vrtec Lendava, enota Hotiza, Lendava

Vrtec Lendava, enota Gaberje, Lendava

Vrtec Lendava, enota Dolga vas, Lendava

Vrtec pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Tolmin

Zavod sv. Stanislava, Vrtec dobrega pastirja, Ljubljana

Vrtec Slovenske Konjice, Slovenske Konjice

Vrtec Slovenske Konjice, enota Jernej, Slovenske Konjice

Vrtec Slovenske Konjice, enota Žiče, Slovenske Konjice

Vrtec Slovenske Konjice, enota Prevrat, Slovenske Konjice

Vrtec Slovenske Konjice, enota Loče, Slovenske Konjice

Vrtec Mavrica Vojnik, Vojnik

Vrtec pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Ilirska Bistrica

Vrtec pri OŠ Miklavž na Dravskem polju, enota Ciciban, Miklavž na Dravskem polju

Vrtec pri OŠ Polzela, Polzela

Vrtec pri OŠ Selnica ob Dravi, enota Kobanček, Selnica ob Dravi

Vrtec pri JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Radeče

Vrtec Škofljica, enota Bisernik, Škofljica

Vrtec pri OŠ bratov Letonja, enota Sonček, Šmartno ob Paki

Vrtec Mavrica Brežice, enota Bolnišnični oddelek, Brežice

Večstopenjska šola Doberdob, Vrtec Čriček, Doberdob, Italija

Vrtec Mavrica Brežice, Brežice

Vrtec Vrtiljak pri OŠ Miklavž na Dravskem polju, Miklavž na Dravskem polju

Vrtec Mehurčki, enota Moste, Komenda

Vrtec Mehurčki, enota Čebelica, Komenda

Vrtec Žužemberk pri OŠ Žužemberk, enota Stara šola, Žužemberk

Vrtec Mehurčki, Komenda

Vrtec Žužemberk pri OŠ Žužemberk, enota Dvor, Žužemberk

OSNOVNE ŠOLE:

OŠ Zadobrova, Ljubljana

OŠ Mokronog, Mokronog,Trebelno

OŠ Marije Vere Kamnik, Kamnik

OŠ Vodice, Vodice

OŠ sv. Jurij ob Ščavnici, sv. Jurij ob Ščavnici

OŠ Krmelj, Sevnica

OŠ Savsko naselje, Ljubljana

OŠ Trbovlje, Trbovlje

OŠ Sečovlje, Piran

OŠ Trzin, Trzin

OŠ neznanih talcev Dravograd, Dravograd

OŠ Kuzma, Kuzma

OŠ Tržišče, Sevnica

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, Hrastnik

OŠ Šmarjeta, Šmarješke Toplice

Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja, Ljubljana

OŠ Dobrova, Dobrova-Polhov Gradec

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Radeče

OŠ Horjul, Horjul

OŠ Podgora Kuteževo, Ilirska Bistrica

OŠ Sostro, Ljubljana

OŠ Domžale, Domžale

OŠ Roje, Domžale

OŠ Frana Kranjca Celje, Celje

OŠ Dobje, Dobje

OŠ Mislinja, Mislinja

OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Ljubljana

OŠ Simona Jenka Smlednik, Medvode

OŠ Vojke Šmuc, Izola

OŠ Milana Majcna Šentjanž, Sevnica

OŠ neznanih talcev Dravograd, Dravograd

OŠ Fram, Rače-Fram

OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica

OŠ Tončke Čeč Trbovlje, Trbovlje

OŠ Nazarje, Nazarje

OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec

OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana

OŠ Planina pri Sevnici, Šentjur pri Celju

OŠ Poljčane, Poljčane

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert

OŠ Poljane, Poljane nad Škofjo Loko

SREDNJE ŠOLE:

ŠC SG, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Slovenj Gradec

Grm Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Novo mesto

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Ljubljana

Biotehniška šola Maribor, Maribor

Srednja šola Veno Pilon, Dijaški dom, Ajdovščina

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Novo mesto

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.