ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2016

DSC_0114 DSC_0149Danes, ob svetovnem dnevu zemlje, je društvo Planet Zemlja na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, že desetič zapored podelilo priznanja v okviru projekta Zemljo so nam posodili otroci. Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, sodelujoči pa v njem raziskujejo svoje okolje ter deležnike v njem. Z nominacijami se mladi zahvalijo deležnikom, ki naredijo največ za bolj zdravo okolje, v katerem živijo. Priznanja so prejeli spodaj navedeni zavodi in od njih nominirani deležniki.

Na foto sta zmagovalki Zelenega peresa 2016 in Zemljo so nam posodili otroci 2016.

Kategorija: Osveščanje

Priznanje prejme: ŠC Velenje – Šola za storitvene dejavnosti

Nominirala: ŠC Velenje – Šola za storitvene dejavnosti

Učenci Šole za storitvene dejavnosti iz Velenja so v okviru projekta Stop za invazivne rastline – Pridejo in zlepa ne odidejo, zelo prizadevno in natančno raziskali vpliv invazivnih rastlin na njihovo lokalno okolje. Aktivnosti pa niso zaokrožili le s kakovostno raziskovalno nalogo, ampak so o tej temi pripravili tudi predstavitve problematike, predlagali rešitve ter o problematiki obvestili tudi pristojne državne organe. Za kakovostno in kreativno delo jim komisija podeljuje nagrado v kategoriji osveščanje javnosti. Projekt bo predstavljen tudi na letošnji VII. Eko konferenci, ki sledi današnjim podelitvam, saj se v celoti sklada z letošnjim naslovom konference, ki je “Okolje kot ga vidimo”.

Kategorija: Ohranjanje zemlje

Priznanje prejme: Ekološka biodinamična kmetija Gregorčič

Nominirala: Kmetijska šola Grm in biotehnična gimnazija Novo mesto

Kmetijska šola Grm in biotehnična gimnazija Novo mesto je ena od tistih srednjih šol, ki že dolga leta sodelujejo v našem natečaju. Tudi letos so se specializirali za področje ohranjanja zemlje ter nominirali Ekološko biodinamično kmetija Gregorčič, ki je že davnega leta 2000 – prešla na ekološko kmetovanje ter priprava zemljišč za biodinamično obdelavo. Kmetija je leta 2015 pridobila tudi certifikat, po besedah lastnika pa bi tovrstno kmetovanje lahko bilo še uspešnejše in bolj množično, če bi ga aktivno spodbujala tudi država. Po mnenju komisije si nominacija zasluži nagrado v kategoriji ohranjanja zemlja.

Kategorija: Ohranjanje voda

Priznanje prejme: Občina Horjul

Nominirala: Osnovna šola Horjul

V občini Horjul so se pospešeno lotili dograjevanja kanalizacijskega omrežja, urejanja vodotokov, čistilne naprave ter sofinanciranja priklopov malih čistilnih naprav. Male čistilne naprave ima že skoraj polovica gospodinjstev. Komisija občino Horjul zato razglaša za zmagovalca v kategoriji ohranjanja voda.

Priznanje za zavzetost pri raziskovanju prejme:

Šolski center Velenje

Elektro in računalniška šola, Velenje

Priznanje za zvestobo sodelovanja od leta 2009 prejme:

OŠ Roje, Domžale

Priznanje za zvestobo sodelovanja od leta 2011 prejme:

OŠ Dobrova, Dobrova-Polhov Gradec

Priznanje ambasadorki projekta – za zvestobo sodelovanja od leta 2006 prejme:

gospa Anica Strojin,

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Novo mesto

Kategorija: Absolutni zmagovalci akcije

Priznanje prejme: Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Nominiral: Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Dijaki dijaškega doma SŠ Veno Pilon Ajdovščina so se na prav poseben kreativen način lotili projekta prepletenke. Projekt je namenjen zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadnimi tekstilnimi izdelki. Kaj vse je od tekstila mogoče ponovno uporabiti so dokazali kar z izborom izdelkov, ki so jih priložili nominacij. še korak naprej pa so šli s priloženim priročnikom malih idej z velikim namenom. Ni kaj, poglejte si izdelke, vzemite v roke njihov priročnik ter na delo in Slovenija bo z odpadnim tekstilom precej manj onesnažena. Zaradi navedenega jih komisija razglaša za zmagovalce akcije Zemljo so nam posodili otroci.

Več foto na FB: društvo Planet Zemlja

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.