CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IZBOLJŠALA ŽIVLJENJSKI PROSTOR VSEH ŽIVIH BITIJ NA OBALI

Nova slika (25)Higiena igra veliko vlogo v človekovem življenju, saj vpliva na zdravje in splošno počutje. Že v preteklosti so ljudje skrbeli za higieno okolja – predvsem v večjih mestih, kjer je bilo to bolj oteženo zaradi velike množice ljudi, ki je naseljevala mesta, posledično je bilo več odpadkov, fekalij itd. Že stari Rimljani so poznali kanalizacijo, ki se je iztekala v reke, morje … Posledica tega so bile seveda umazane vode. Sedaj za probleme umazanih voda skrbimo s čistilnimi napravami.

Slika 1 –
Rimska kanalizacija

Za primer delovanja čistilne naprave in njenega pomena si bomo vzeli kar Centralno čistilno napravo Koper. CČN Koper čisti odpadne vode občin Izola in Mestne občine Koper. Centralna čistilna naprava Koper je sekvenčna biološka naprava s suspenzijo aktivnega blata, nitri- in denitrifikacijo, delno aerobno stabilizacijo blata, kemijskim odstranjevanjem fosforja in strojnim zgoščanjem oz. dehidriranjem blata. Naprava obsega naslednje tehnološke podsklope oz. objekte:

  1. fine grablje in vhodno črpališče,
  2. peskolov in ozračeni lovilec maščob z izločanjem peska in plavajočih snovi,
  3. sekvenčne biološke bazene (SBR),
  4. obarjanje fosforja,
  5. zgoščevalec presežnega blata,
  6. strojno zgoščanje blata.

Nova slika (26)

Slika 2: Postopek delovanja CČN Koper

CČN Koper je ena najmodernejših bioloških čistilnih naprav v EU. Za kvaliteten nadzor in kontrolo delovanja centralne čistilne naprave Koper in malih komunalnih čistilnih naprav imajo lasten tehnološki laboratorij. Cena delovanja čistilne naprave znaša okoli tri milijone evrov letno. Centralna čistilna naprava pomeni pomembno ekološko pridobitev v slovenski Istri in bistven korak pri ohranjanju vodotokov, predvsem pa obalnega morja. Zmogljivost te naprave je za 84.500 prebivalcev. Z novo čistilno napravo so izpopolnili staro mehansko čiščenje in dodali še biološko ter kemično stopnjo čiščenja (dušikove in fosforjeve spojine).

Nova slika (27)

 

 

 

 

 

 

Slika 3: CČN Koper

Kaj pa pomeni to v praksi? Preprosto. V zadnjih letih delovanja CČN Koper se je stanje morja vidno izboljšalo. Morje ne cveti več, je čistejše, manj onesnaženo in posledično je v njem več rib. Turizem se je v zadnjih letih povečal, pa tudi domačini se z veseljem odpravimo na plažo. Letno ta naprava odstrani približno desetkrat več blata, kot ga je stara. To pomeni, da gre v morje vsako leto približno 6000 ton odpadlega blata manj. Stara koprska čistilna naprava je očistila komunalne odpadne vode 25- do 30-odstotno, nova pa jih 90- do 95-odstotno.

Nova slika (28)

 

 

 

 

 

 

Slika 4: CČN Koper

Zapisal: Maj Dolšak Fabris, 2. b, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

VIRI

–          Slika 1: http://www.sewerhistory.org/grfx/wh_era/creative_commons_roman/3191959813_02d9caee77_bbulgariaKlearchosKapoutsis.jpg

–          Slike 2, 3, 4: http://www.komunalakoper.si/index.php?page=static&item=354

–          http://www.delo.si/clanek/91267

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.