ZELENA JOPICA V GRADIŠČU

DSC01332 DSC01334 DSC01340 DSC01371 DSC01374 DSC01376 DSC01377 DSC01378 DSC01379 DSC01385 DSC01386 DSC01390 DSC01396 DSC01411 DSC01412PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Gradišče na Kozjaku je podružnični vrtec enote Kobanček, Selnica ob Dravi. Vrtec se nahaja v idilični naravi, obdajajo ga  polja in pašniki ter na vzhodu gozd.
V enoto vrtca Selnica ob Dravi-Kobanček, v  Gradišču na Kozjaku je vključenih 7 otrok. Skupina je starosto mešana, obiskujejo jo otroci stari od 3 do 6 let.
Več informacij o našem vrtcu najdete na povezavi:
http://www.os-selnica.si/predstavitevvrtec/

POTEK PROJEKTA
V  šolskem letu 2015/2016 smo za projekt Eko beri izbrali tematiko-ponovna uporaba starih oblačil oz. blaga.
Sledili smo kurikularnemu cilju, ki govori o tem, da otrok pridobiva izkušnje kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
Cilj projekta je bil izboljšati in dvigniti okoljsko ozaveščenost otrok glede predelave tekstila. Pogovarjali smo se, da imajo ločeno zbiranje, ponovna uporaba in predelava oblačil in tekstila številne prednosti.
V ta namen smo prebrali zgodbo Tatjane Kokalj, Zelena jopica. Zgodba je otroke navdušila, zato smo jo tudi dramsko uprizorili. Nadaljevali smo z ustvarjanjem in barvami za blago poslikali stare neuporabne majice, ki so jih otroci prinesli od doma. Otroci so izdelali iz stare neuporabne majice, uporabno in zanimivo oblačilo. Zbirali smo tudi manjše kose odpadnega blaga in volne, ki so jih otroci prinesli od doma in iz njih izdelali čisto pravo lutko. Lutke smo poimenovali in se z njimi igrali. Služile nam bodo tudi kot okras doma in trajen spomin na dejavnosti v vrtcu.
Zapisala mentorica: Jerneja Lisjak, dipl vzg., mag. prof. inkl. pedag.
Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.