SPLOŠNI PROBLEMI V KMETIJSTVU

Gnojenje v prevelikih količinah

V času sejanja je gnojenje zelo priljubljeno, saj pospešuje rast in razvoj ali pa večji pridelek. Zato je dandanes bolj priporočljivo imeti ekološko kmetijo, saj se ljudje vedno bolj zanimajo za naravno in domačo pridelavo. Tudi sama bi raje jedla hrano, ki je do moje mize imela kratko pot. Vem, da južno sadje od daleč pripotuje do naše male Slovenije. Še kot nezrelega ga oberejo in sadje tako dozori na poti do trgovin. Gnojenje pa ne koristi samo pri večjem zaslužku, temveč tudi škoduje okolju, kar pa, npr., moti naravovarstvenike. Ti se zavzemajo predvsem za varstvo okolja in zato pravijo: »Gnojenje onesnažuje podtalnico s pitno vodo.« Ko mi pognojimo, s tem tudi ogrozimo svoja življenja, ki so naše bogastvo, zato so tu inšpektorji, ki to neprestano nadzorujejo. Ekološke kmetije so nujne, saj moramo poskrbeti zase, torej moramo sodelovati z naravo, ne v okolje posegati in ga spreminjati, kakor nam ugaja. Ekološka hrana, ki se prodaja v trgovinah, bi morala biti s slovenskega podeželja oz. okoliških krajev in ne iz drugih držav, saj tako dvignemo njihovo produktivnost namesto naše. Ljudje bi se morali izbrati boljšo pot, ki vodi k naravi in sodelovanju z njo, saj smo mi odvisni od nje. Kot pravi pregovor: »Kakor si postelješ, na takem boš spal.»

 Nova slika (50) Nova slika (51)

 

 

 

 

 

Ogroženi ekosistemi

Mnogo je ekosistemov, ki so pred časom obsegali veliko površin, dandanes pa so veliki le še nekaj hektarov, ti so npr.:

  • savane (to je življenjski prostor bivolov),
  • tropski gozdovi ( to je življenjski prostor tropskih živali, npr. tigrov, žab, kač …),
  • itd.

Ogrožene so tudi avtohtone slovenske vrste. Domače živali so pomembne in zaradi tega jih ne smemo zavračati, če tudi so nekatere druge vrste boljše. Moramo jih ohranjati. Mi jih potrebujemo, ker nam dajejo pomembna živila, kot so jajca, mleko, meso, volna, kožuh ter surovine za industrijo. Živali nas ohranjajo žive, od njih imamo korist.

Nova slika (52) Nova slika (53) Nova slika (54) Nova slika (55) Nova slika (56) Nova slika (57)

Slabosti naravnih pojavov

 

Naravni pojavi so v kmetijstvu velik problem, še posebej toča, močnejši vetrovi, nizke temperature … Dežja so kmetje veseli, saj jim potem ni potrebno zalivati, kar pomeni manj dela; če je suša, potem so nezadovoljni. Sama imam raje sonce in nežno sapico, saj sem takrat dobre volje. Če pa je vreme slabo, sem slabe volje. Tudi rastline so zadovoljne, če jim sonce segreje zemljo in koreninice, vendar je zanje koristen tudi dež, saj takrat niso žejne. Slabo vreme torej mora tudi biti, saj je tako zgrajena in organizirana narava in tega ne smemo spremeniti.

 

 

 

 

 

 

Nova slika (58) Nova slika (59)

Iza Debeljak, 1. d, kmetijsko-podjetniški tehnik (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija)

 

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.