ONESNAŽEVANJE ZEMLJE

Naš planet je v hudi nevarnosti. Po vsem svetu uničujemo gozdove, puščave se širijo. Jezera, reke in morja pa propadajo zaradi onesnaževanja. Tudi zrak, ki ga vdihavamo se slabša.

Moje rešitve o tem,  kako bi zmanjšali onesnaževanje Zemlje, so, da bi se v službo, v šolo ali po drugih opravkih vozili s kolesi ali pa uporabljali javni prevoz. Izpušni plini avtomobilov zelo onesnažujejo ozračje. S tem, ko se ozračje segreva, se povečujejo puščav, ledeniki pa se topijo, kar zelo vpliva na vremenske razmere po svetu. Že lani je bila zima neobičajno topla, pa tudi snega ni bilo kaj dosti. Enako je bilo z letošnjim septembrom, saj je bil tako topel, da smo lahko večino meseca preživeli zunaj v kratkih rokavih. Segrevanje bo sčasoma vplivalo tudi na otoške države. Če se bo zaradi segrevanja ozračja stopil led, se bo gladina morja zvišala.

Dobro bi bilo tudi, da bi bolj ločevali odpadke, saj s tem, ko vse odpadke vržemo v smeti, povzročamo rast odlagališč smeti. Tudi s tem, ko recikliramo star papir, zelo dobro vplivamo na okolje, ker se zmanjša potreba po izsekavanju gozdov. Če pa že moramo posekati kakšno drevo, bi morali na mesto, kjer smo to drevo posekali, posaditi novega. S tem bi ohranili domove gozdnih živali.

Nova slika (37) Nova slika (38)

 

 

 

 

Da bi bilo odpadkov še manj, bi lahko nakupe opravljali z vrečko iz blaga ter jo tako uporabili večkrat. Veliko ljudi se ne zaveda, kako onesnažujejo okolje s tem, ko uporabljajo različna škropiva, zato bi morali vsak pri sebi razmisliti, kako s tem onesnažujejo Zemljo. S tem, ko hrane ne škropimo, je tudi bolj zdrava  in ima boljši okus.

Velik problem so tudi nagrobne sveče. Lepo je, da na grobu gorijo sveče, a s tem se v naravo odvrže tudi veliko plastike.

Tudi morske ribe so ogrožene, saj je zaradi uničenja in onesnaževanja  teh območij ogroženih veliko rib v morju. Ljudje bi se morali zavedati, da ko s svojimi dejanji uničujejo naš planet, škodujejo tudi sami sebi. Ne zavedamo se, da z izpuščanjem tovarniških strupenih odplak v reke, živali, ki živijo ob obali, kot so školjke, vsrkajo vase strup. Ko jih ljudje pojemo, se tudi sami zastrupljamo. Enkrat bomo morali odpreti oči, a pazimo, da takrat ne bo prepozno.

Patricia Kodrič, 1. e, naravovarstveni tehnik (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija)

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.