KAJ NAJ MI POMENILO VARSTVO OKOLJA?

Varstvo okolja je dejavnost za zaščito ohranitev okolja. Zame pa to pomeni, da ohranjamo okolje čisto in da iščemo nove možnosti, da bi temu pripomogli.

Zato sem se tudi jaz kot petnajstletna oseba, ki obiskuje srednjo šolo, prvi letnik programa naravovarstveni tehnik, še toliko bolj poglobila, kaj bi lahko naredili za dobro okolja. Moje mnenje in razmišljanje je, da bi morala vsaka hiša ločevati odpadke. S tem bi zmanjšali odpadke vsaj za eno četrtino, saj bi te reciklirali. K temu pripomoremo, če zbiramo papir in s tem ne posekamo tolikšne količine dreves, ki iz našega izdihanega ogljikovega dioksida naredijo kisik. Iz plastike lahko naredimo nove predmete, iz stekla nove steklenice. Tistemu, ki bi imel doma prijavljeno svoj reciklirani otok, bi država lahko ponudila subvencije.

Zavedati se moramo pomembnosti čistega zraka. Brez kisika ne bi bilo nobenega živega bitja na Zemlji. Zrak onesnažujemo na več načinov, npr. z izpušnimi plini, tovarniškimi izpusti in tudi z nagrobnimi svečami … Prvega novembra vsi norijo z nakupovanjem sveč. Skoraj vsi kupijo navadno plastično svečo. Redko kateri od nas se zaveda, da bi bilo boljše kupiti električno svečo ali pa svečo na sončne celice. Mogoče bi lahko k temu pripomogli tako, da bi dali višji davek na navadne sveče. Za tovarne bi pa uzakonila filtre, s katerimi se prefiltrirajo razni strupeni plini.

Na internetu sem zasledila, da naj bi v Nemčiji z letom 2030 ukinili vsa goriva in začeli uporabljati samo električna vozila. Nemčija je tudi med evropskimi državami ena izmed tistih, ki ima ozračje najbolj onesnaženo. Tako bi zelo veliko naredili za naravo. V Sloveniji pa bi lahko vsakemu državljanu, ki se bi odločil za električni avto, odobrili vsakoletno subvencijo.

Naravi moremo biti hvaležni, saj brez nje ne bi bilo ničesar. Kot oseba se problematike zelo dobro zavedam, zato se bom potrudila in naredila čim več za naravo.

Mojca Tršinar, 1. e, naravovarstveni tehnik (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija)

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.