BIOPLINARNA LOKVE

V bližini mesta Črnomelj se nahaja bioplinarna Lokve. Bioplinarna je namenjena za pridobivanje bioplina, a poleg bioplina nastaja tudi biognojevka, ki jo skoraj vsakodnevno trosijo po okoliških kmetijskih zemljiščih. Ta zemljišča se nahajajo tudi v neposredni bližini vodnega zajetja, ki oskrbuje s pitno vodo večji del Bele krajine. To pomeni, da če gnojevka okuži podtalnico, bo brez pitne vode ostal večji del Bele krajine. Če kmetje ne bi dovolili raztros gnojevke po svojih zemljiščih, je ne bi imeli pristojni kam razvažati.

Nova slika (1) Nova slika

Poleg tega pa v Črnomlju zadnje čase zelo smrdi, kar ovira normalno življenje. Prebivalci pogosto ne morajo prezračiti stanovanj zaradi obupnega smradu. Mnogi mislijo, da smrad prihaja iz prašičje farme, ki se tudi nahaja v bližini, po mojem mnenju pa smrad uhaja iz bioplinarne. Za ta smrad smo ljudje krivi sami, saj odvržemo preveč hrane, ki je tudi del materiala, ki ga predelajo v bioplinarni. Bioplinarne pa po mojem mnenju tudi ne bi smeli graditi v neposredni bližini naselji. Vso gnojevko, ki jo tam pridobijo, bi morali odpeljati v čistilne naprave, kjer bi jo prečistili.

Na koncu tako pridemo do pomembnega vprašanja, ki je vreden razmisleka. Ali novi tehnološki procesi, ki naj bi bili človeku in okolju prijazni, pomenijo v resničnem svetu tudi bolj zdravo življenje in skrb za ohranitev okolja in naravnih virov (pitna voda) ali pa je le vse povezano z dobičkom? Bojim se, da slednje …

Avtor: LUKA VUČIČ, 1. e, naravovarstveni tehnik (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija)

VIRI

https://www.google.si/search?q=bioplinarna+%C4%8Drnomelj&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq3q-L2dDPAhXBhSwKHeUlDIUQ_AUICSgC&biw=1366&bih=635

 

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.