VSESLOVENSKI NATEČAJ PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2012/2013

Spoštovani,

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 100 zavodov, naziv pa jih je pridobilo prek 50. Lani so v natečaju prvič sodelovale tudi srednje šole, zabeležili pa smo 8.448 sodelujočih otrok.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in  odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato bo društvo tudi v tem šolskem letu izvedlo natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želimo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja. Tudi letošnji natečaj bomo nadgradili tako, da bomo k sodelovanju povabili tudi zasebne zavode.

Kot vsa leta doslej, smo tudi letos k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij.  Poleg strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, Zavoda Etno Eko, Ventovarne in Eko knjige, se nam je letos pridružil tudi Gradbeni Institut ZRMK, znanstveniki Znanstvene Fundacije Slovenije in številni priznani strokovnjaki. S tem naš natečaj pridobiva na kvaliteti, ki je tudi glavno vodilo projekta.

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2012/2013. Vaše sodelovanje ne bo terjalo nobenih finančnih stroškov (razen povračila potnih stroškov v projektih, kjer predavatelji izvajajo predavanja na sedežih zavodov), vaše aktivno sodelovanje pa bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja, širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

društvo Planet Zemlja

Irena Mraz, predsednica

 

Kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2011/2012

1)  Splošno:

Cilj Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca je razumevanje in razvijanje trajnostnega razvoja v vseh porah delovanja. Zato morajo – skladno s svojo pristojnostjo – vsi zaposleni privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotnega zavoda (šole ali vrtca) in se aktivno vključevati tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širiti na varovance in druge uporabnike zavoda.

Šola ali vrtec, ki se želi vključiti v natečaj, mora izpolniti prijavnico in jo posredovati najkasneje do 15. septembra na naslov:

natecaj@planet-zemlja.org

ali na poštni naslov

Društvo Planet Zemlja

Dobruša 17

1217 Vodice.

 

Po izvedbi izbranih projektov (šola najmanj 2, vrtec najmanj 1), zavod izpolni poročila (vprašalniki). Zaključno poročilo o delovanju Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca vključuje vse vprašalnike, ki jih prijavitelj prejme ob prijavi na natečaj, izpolnjene pa odda do vključno 1. aprila 2013.

2) Nacionalni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca:

 • Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika;
 • Prijavljeni zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače;
 • Prijavljeni zavod stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalne preskrbe;
 • Prijavljeni zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…;
 • Prijavljeni zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov.

3) Dodatni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca:

 Planetu Zemlja prijazna šola (osnovna ali srednja) se lahko vključi v natečaj, če poleg splošnih in nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj v dveh od spodaj naštetih projektih, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju.

Planetu Zemlja prijazen vrtec se lahko vključi v natečaj, če poleg splošnih in nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj v enem od spodaj naštetih projektih, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju. 

 • Eko beri (organizator – društvo Planet Zemlja)
 • Eko generacija (organizator – društvo Planet Zemlja)
 • Energetsko učinkovita soseska junior (organizator – Institut ZRMK)
 • Karavana varne Kemije (organizator – društvo Planet Zemlja)
 • Ko odpadki postanejo zlato (organizator – Ventovarna)
 • Od mladega raziskovalca do znanstvenika (Znanstvena Fundacija Slovenije)
 • Od zrna do kruha (organizator – zavod Etno Eko)
 • Plastenkina zgodba (organizator – društvo Planet Zemlja)
 • Pot prilagajanja (organizator – društvo Planet Zemlja)
 • Zelena nit (organizator – društvo Planet Zemlja)
 • Zemljo so nam posodili otroci (organizator – ARSO in DPZ)
 • Življenje z reko (organizator – Kajakaška Zveza Slovenije)
Did you like this? Share it:
No tags.