ZABAVA Z ODPADKI

Na OŠ Primoža Trubarja, v vrtcu Sončni žarek iz Velikih Lašč, je skupina Medvedi (2-4 leta) pripravila poročilo o izvajanju projekta Eko beri. Globalni cilj tega je bil razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.

Cilji:

 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave.
 • Otrok razvršča
 • Otrok spoznava geometrijska telesa in like
 • Otrok utrjuje barve in števila
 • Razvijanje koordinacije oz. skladnost gibanja ter ravnotežja
 • Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira in doživlja književno dogajanje

 Dejavnosti:

-Ogled pravljice Pujsa pepa-Zabava z odpadki preko video projekcije; pogovor, seznanitev z izrazi: odpadki, smetar, embalaža, papir, steklo, odlagališče, reciklaža…

Nova slika

 

 

 

 

 

 

-Igra z odpadno embalažo

Nova slika (1)

 

 

 

 

 

 

-Otroke obiščeta Čistko in Smetko, preko zgodbe jih pripeljeta do razvrščanja odpadkov na papir in embalažo

Nova slika (2)

 

 

 

 

 

 

-Igra vlog z odpadno embalažo: Trgovina, Frizer

Nova slika (3)

 

 

 

 

 

 

-Pogovor o odpadkih ob Power pointu, videoposnetkih

-Razvrščanje odpadkov v smetnjaka, na papir in embalažo

Nova slika (6) Nova slika (4) Nova slika (5)

 

 

 

 

 

 

-Razgibavanje s časopisom

Nova slika (8) Nova slika (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

-Izdelovanje iz škatlic

Nova slika (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

-Izdelava inštrumenta ob pesmici Medvedji orkester

Nova slika (10)

 

 

 

-Ogled dokumentarnega filma Plastik fantastik

-Seznanitev s pravljico Eko zmajček (M. Podgoršek), pogovor o vsebini, zabojnikih

-Izdelava plakata –papir in embalaža

Nova slika (11)

 

 

 

 

 

 

-Seznanitev z geometrijskimi telesi iz embalaže

Nova slika (12)

 

 

 

 

 

 

 

-Seznanitev s pesmico Košek za smeti (J. Bitenc)

-Izdelava dekoracije iz odpadne embalaže

Nova slika (14) Nova slika (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

-Izdelava voščilnic, ropotuljic, ptic, klobukov

Zapisala: Marta Škulj

Did you like this? Share it:
No tags.
 • Trackbacks
 • Comments
 • Comments are disabled.
 • Trackbacks are disabled.