LOČUJEM, NARAVO VARUJEM!

V četrtek, 12. 2. 2015, smo si z učenci ob začetku šolske ure ogledali PowerPoint predstavitev »Ločujem, naravo varujem!« in se o
pomembnosti ločevanja odpadkov tudi pogovorili. V nadaljevanju ur likovne umetnosti so učenci iz odpadnih materialov izdelali domišljijski grad. Učenci so en teden prej zbirali in od doma prinesli različen odpadni material (karton, zgoščenke, plastenke, blago …).

Nova slika (1) Nova slika (2) Nova slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V torek, 10. 3. 2015, smo z učenci 1. in 3. razreda pri pouku slovenščine v e-obliki prebrali knjigo »Zemlja je dobila vročino«. Po branju smo vsebino knjige obnovili in se pogovorili o njeni vsebini. Obnovo zgodbe so tudi ilustrirali. Pogovorili smo se o problemu onesnaženosti planeta v sodobnem času.

Nova slika (3) Nova slika (4)

 

 

 

 

 

 

Učencem je bila pri uri likovne umetnosti v sredo, 11. 3. 2015, zastavljena problemska situacija – kako lahko jaz pomagam pri čistejšem okolju? Kaj lahko jaz naredim za boljši jutri – bolj čist planet? Učenci so naslikali svojo rešitev problemske situacije.

Učenci so skozi likovno nalogo pokazali dobro razumevanje in visoko empatijo za skrb našega planeta. Slike so zelo nazorno pripovedovale o njihovih izvirnih rešitvah.

Nova slika (5)

 

 

 

 

 

 

POROČILO SVA PRIPRAVILI: Suzana Rebec in Ida Marušič,

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek

PŠ »Rudolfa Maistra« Unec

1. c, 3. b

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.