BODIMO MOBILNI

imagesCAR68WU9Na Osnovni šoli Domžale je 15. 9. 2014 potekal ekodan na temo trajnostna mobilnost. Poglavitni cilj projekta je ozavestiti pomen trajnostnega prihoda učencev v šolo (peš, s kolesom, skirojem, javnim prevozom, skupinsko z avtomobilom), saj je tak prihod za okolje manj obremenjujoč, kot če bi se vsak v šolo vozil s svojim avtomobilom. Šola se je udeležila tudi projekta prometna kača, ki je namenjena učencem3., 4. in 5. razreda. Učenci bodo aktivno sodelovali v igri z lepljenjem nalepk o trajnostnih prihodih v šolo na prometno kačo v šolski avli.

8. C je imel pripravljen zelo zanimiv program za ekodan, ki je trajal pet šolskih ur. Prvo šolsko uronam je učiteljica Daša Sojer razložila, kaj je to trajnostna mobilnost in kako pomembna je. Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Promet je kljub velikemu napredku in dvigu življenjske ravni postal resna grožnja okolja in kakovosti življenja v mestih. V Sloveniji so se emisije iz prometa od osamosvojitve podvojile in predstavljajo okoli 30 % vseh emisij toplogrednih plinov. Ogledali smo si tudi video »Dobre prakse trajnostne mobilnosti« in nagovor komisarja Potočnika. Video nazorno predstavi ukrepe za zmanjšanje emisij ozračja. Komisar Potočnik je pojasnil da imajo podobne težave tudi v drugih državah. Iz nagovora smo izvedeli tudi, da zaradi onesnaženja ozračja predčasno umre kar desetkrat več ljudi kot pa zaradi prometnih nesreč. V Evropski komisiji ta problem jemljejo resno in zato iščejo nove in nove rešitve. Drugo šolsko uro nam je dr. Tanja Cegnar, vremenoslovka po duši in stroki, predavala o podnebnih spremembah. Izvedeli smo veliko novih in zanimivih stvari. Pojasnila nam je, da če bi v zdajšnjih časih želeli zanesljivo napovedati vreme, bi morali upoštevati vse dejavnike, kot so človekovi posegi v okolje, in naravne dejavnike, ki vplivajo na okolje. Tega zaenkrat še ne znajo. Po njenem predavanju, smo pojedli malico in odšli v učilnico matematike. Tam smo z učiteljico Nadico Banko računali ogljični odtis. Izračunali smo, koliko odtisa potrebujemo, da odidemo v šolo glede na različna prevozna sredstva. Izračunali smo tudi, koliko emisij izpustimo v okolje med odhodom v šolo. Vse to in še več smo zapisali na učne liste, ki so bili pripravljeni za nas. Ta delavnica je trajala dve šolski uri. Še zadnjo, peto uro smo imeli delavnice o kemiji. Najprej smo si pogledali nekaj posnetkov Animals save the planet in se pogovorili o metanu. Nato smo izvedli poskus: žveplo smo dali nad ogenj in začelo je goreti. Spreminjal se je v ogljikov dioksid in dali smo ga pod stekleno posodo, kjer so bile rože. Vijolična roža je postala svetlejša, rumena je ostala enaka, rdeča roža pa se je spremenila v rumenooranžno. Po tej uri smo zaključili z ekodnevom.

Organizatorji so si zastavili visok cilj. Kljub temu mislim, da je bil namen tega projekta v celoti dosežen in da bo pripomogel k varovanju okolja. Več otrok zdaj v šolo hodi peš in ljudje se obnašajo bolj mobilno.

Avtor: Christian Ravnikar

Viri:

http://www.os-domzale.si/

http://www.youtube.com/watch?v=lBztITxIICo

http://www.primorske.si/Priloge/7–Val/Dr–Tanja-Cegnar-o-podnebnih-spremembah.aspx

http://www.youtube.com/watch?v=D–M15FfJaQ

http://www.youtube.com/watch?v=yOIpLnJs2yw

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.