ODLIČNO IZVEDEN EKODAN NA OŠ DOMŽALE

V ponedeljek, 15. 9. 2014, smo imeli na OŠ Domžale EKODAN. Tema letošnjega že tradicionalnega ekodne je bila trajnostna mobilnost. Ekodan je potekal kot uvod v Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. 9. 2014.

V duhu trajnostne mobilnosti smo učenci naše šole zato v ponedeljek prišli v šolo peš ali s kolesom ali pa smo se pripeljali s šolskim avtobusom iz Ihana.

Sedmošolci smo se zbrali v avli šole, kjer smo imeli strokovno predavanje mag. Tanje Cegnar, znane vremenoslovke, ki nam je povedala veliko o vplivu človeka na podnebje.

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe so pojav spreminjanja podnebja na celi Zemlji (globalne spremembe) ali na posameznih območjih.

V zadnjih desetletjih opazujemo spremembe, ki so najverjetneje posledica človeških dejavnosti, zlasti zgorevanja fosilnih goriv, zaradi česar se povečuje koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju. Ta plin povzroča učinek tople grede. Možno je, da bo nadaljnje zgorevanje premoga  in ogljikovodikov  povzročilo znatno povečanje temperature in druge, po pričakovanju večinoma neugodne učinke, kot so dvig temperature, neenakomerna količina padavin, taljenje ledenikov (posledica dviga temperatur), debelina snežne odeje in taljenje ledu na Grenlandiji in na Antarktiki.

Če bomo hitro ukrepali, se bo Zemlja do konca stoletja ogrela za 2°C, če pa bomo še vedno živeli kot živimo, pa se bo temperatura dvignila še za 5°C.

Nova slika (7)

 

 

 

 

 

Vir: Wikipedia.si

Trajnostna mobilnost

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem

zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Glavne usmeritve za prihodnost bi morale biti: spodbujanje javnega in potniškega prometa, izboljšanje pogojev za dejavnost prevozov in za varnost v prometu. Z ukrepi moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Pa vzemimo primer avtomobilov.

Na cestah po svetu je okoli 800 milijonov avtomobilov, številka bi se lahko do leta  2030 podvojila. To sproža vrsto odločnih zahtev in vprašanj na področjih, kot so zdravje in varnost, ohranjanje energije in surovin, varstvo okolja in kakovost življenja, kar vse kliče po rešitvah.

Nova slika (4)

 

 

 

 

 

Vir: www.ljubljana.si

Po končanem predavanju mag. Tanje Cegnar smo ostanek ekodneva namenili trajnostni mobilnosti. Sprehodili smo se ob Kamniški Bistrici do Radomelj.

Na ekodnevu sem se imel odlično in izvedel sem veliko novega predvsem o podnebju, podnebnih spremembah in naravnih nesrečah.

Zapisal: Tilen Šalamun, 7. b

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.