FRAMSKO OKOLJE

Vem, da je oče velik ljubitelj čistega in urejenega okolja, zato sem se odločil za intervju z njim.

Kakšno se vam zdi framsko okolje?

Zdi se mi zelo lepo in urejeno, vendar pa ponekod najdeš tudi odpadke na nepravilnem mestu.

Ali vas odpadki v gozdu motijo?

Da, seveda, saj sem velik ljubitelj okolja in narave.

Kaj svetujete ljudem, ki mečejo te odpadke?

Mislim, da ni prav, kar delajo. Smeti sodijo na odlagališče, ne pa v naravo. Prosil bi ljudi, ki to počnejo, da se zamislijo, da to uničuje naravo.

Kako mislite, da bi lahko počistili naše okolje?

Morali bi organizirati čistilne akcije in ustanoviti prostovoljna društva.

Ali menite, da bi lahko očistili naše okolje?

Da, vendar bi za to bilo potrebnih veliko pridnih rok, ogromno želja po čistem okolju in vztrajnost.

Se vam zdi, da bi potem, ko bi bilo vse počiščeno, to kaj izučilo odlagalce smeti v naravo?

Jaz iskreno upam, da bi jih. Nisem pa prepričan, saj se mora vsak odločiti sam.

Avtor:   Alen Tušek 8. R. OŠ  Fram

index

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.