NAS ONESNAŽEVANJE UBIJA?

Na Osnovni šoli Domžale smo tako kot vsako leto priredili tradicionalni ekodan, ki je letos potekal 15. 9. 2014  v znamenju trajnostne mobilnosti. V duhu trajnostne mobilnosti smo se v šolo odpravili peš, z rolerji, s kolesi ali z avtobusom. Učenci nižjih razredov so obeležili ekodan z mednarodno igro prometna kača, ki je potekala od 15. do 27. 9. 2014. Za vsak trajnostni prihod v šolo so na prometno kačo nalepili barvno nalepko. To jih je motiviralo, da so v šolo prihajali na okolju prijazen način in k temu spodbujali tudi starše.

V uvodu nam je bilo razloženo, kaj trajnostna mobilnost sploh je. Nato smo si ogledali film o varčevanju z energijo, v katerem smo videli, kako je podjetje, ki proizvaja papir, zmanjšalo porabo energije z nakupom novih strojev, recikliranjem odpadnega papirja ipd.

Nato je sledila predstavitev gospe Tanje Cegnar, znane vremenoslovke, ki nam je povedala, da se zaradi podnebnega segrevanja pojavljajo vremenski ekstremi, ki so se zgodili tudi v začetku septembra v naši državi in da so ti v zadnjih letih vse pogostejši. Spoznali smo, da se led na Antarktiki vse hitreje topi in da bodo zaradi tega gladine morij narasle in zalile obmorske kraje, kot so npr. Portorož, Koper, Piran, Izola, San Francisco, London, Los Angeles, Amsterdam, Benetke …, Atolske države pa bodo izginile. V prihodnosti se bodo lahko začele tudi vojne zaradi pomanjkanja hrane, vode, ozemlja … Zaradi našega nepremišljenega ravnanja tekom zadnjih dveh stoletij smo ljudje tako zelo vplivali na podnebne spremembe, da bodo trpeli intenzivne posledice tudi naši potomci.

Po končanem predavanju gospe Cegnar smo v učilnici matematike računali svoj ogljični odtis. Ogljični odtis pomeni, koliko smo s svojim prihodom v službo in šolo onesnažili zrak z ogljikovim dioksidom. Izračunali smo tudi, koliko prevozna sredstva, letalo, avtomobil in avtobus, onesnažujejo okolje in ugotovili, da okolje najbolj onesnažuje letalo, in sicer toliko, kot vsak posameznik sam v celem letu. Letalu po onesnaževanju sledita avtomobil in avtobus, ki izmed naštetih prevoznih sredstev, presenetljivo, najmanj onesnažuje okolje. Tudi avtomobili onesnažujejo okolje, vendar to onesnaževanje lahko zmanjšamo, če se v avtomobilu pelje več ljudi. V avtobusu se vozi več ljudi naenkrat, zato je onesnaževanje manjše.

Pri uri kemije smo izvedli različne poskuse in si ogledali risani film Animal planet, v katerem smo izvedeli, da krave proizvajajo metan, in sicer kar 1000 litrov metana dnevno. Nato smo izvedli kemijski poskus, pri katerem smo ugotovili, da živa bitja nismo odporna na pline. To smo dokazali tako, da smo dali zdravo rastlino v stekleno posodo, polno zdravju škodljivega  plina. Ko smo rože vzeli iz posode, smo ugotovili, da je oranžna cvetlica izgubila barvo in postala rahlo rumena. V naslednjem poskusu smo dali v posodo še dve žuželki, ki sta kmalu zatem poginili. Na podlagi navedenih poskusov smo tako ugotovili, da je plin, ki ga uporabljamo v farmaciji , industriji in kmetijstvu, življenjsko nevaren za vse žive organizme, ne samo za nas ljudi, temveč tudi za rastline in živali, ki imajo od tega več škode kot koristi.

Človek je stoletja onesnaževal Zemljo s svojim nepremišljenim ravnanjem, posledice le-tega pa so vidne že dandanes. Kot smo izvedeli na letošnjem ekodnevu, bomo kmalu, če ne bomo spremenili svojega obnašanja do narave, uničili planet za naše zanamce, da ne bodo imeli istih pogojev za življenje kot mi. Zato poslušajmo naravo in začnimo živeti skupaj z njo in ne proti njej.

Zapisal: Timotej  Nikič 8 .c

tanja-c

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.