MI IN OKOLJE

Okolje je prostor, v katerem živimo ljudje in živali, pa tudi rastline. To je tudi narava. Vendar so problemi, ker ljudje vse bolj uničujemo in spreminjamo okolje. O tem sem se pogovarjala s svojim očetom Jožetom Potočnikom.
Kaj je zate okolje?
Okolje je zame prostor, v katerem živim, delam in se zabavam. To je vse okoli nas.
Kaj meniš o onesnaževanju okolja?
Onesnaževanje je zelo nevarno in škodljivo za okolje, ljudi in živali. Vsak človek bi se moral tega zavedati in paziti, da ne meče odpadkov v naravo, ampak jih ločuje.
Kateri so za tebe največji onesnaževalci?
Za mene so največji onesnaževalci vojaška industrija, motorna vozila, letala, tovarne in seveda ljudje.
Ali ločuješ odpadke in kako?
Seveda jih ločujem. Embalažo dam v rumene vrečke, ostale odpadke v kanto za smeti. To potem odpelje Snaga. Ko se nabere papir, ga odpeljem v šolo, saj ga framski šolarji pridno zbirajo skozi vse šolsko leto. Steklo odpeljem v zbirni center. Ločujem tudi biološke odpadke.
Ali misliš, da se okolje in narava spreminjata?
Zelo se spreminjata. To se posebej vidi na podnebju in ekstremih v okolju (poplave, neurja, suša …). To zadnje čase pogosto opažamo. Lani je bila poleti velika suša, letos je bilo bolj hladno in deževno poletje. Zime pa skoraj ni bilo. Seveda ne smem pozabiti na žled, ki je februarja povzročil pravo katastrofo v slovenskih gozdovih. Za veliko tega smo krivi ljudje. Krčimo naravo in gradimo mesta, onesnažujemo okolje … Posledica tega je širjenje ozonske luknje, tali pa se tudi led na Antarktiki.
Kaj pa ti sicer rad počneš v naravi?
Rad se sprehajam, nabiram sadje in ga opazujem
Ati, hvala, da si se z mano pogovarjal o tej temi.
ANJA Potočnik 8. r. OŠ Fram

av-_252

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.