EKO PRAVLJICA

V vrtcu Nova gorica, enote Čriček skupina Srne, so si pod mentorstvom Ines Cigoj in Nine Di Falco, v okviru projekta Eko beri izbrali knjigo: SPET ZELENO.

Globalni cilj projekta:

–         razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive  narave

Cilji:

-otrok pridobiva izkušnje kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo

– otrok pridobiva izkušnje kako sam lahko dejavno prispeva k ohranjanju naravnega okolja

– otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih  predelave

DEJAVNOSTI:

poslušanje pripovedne vsebine ob slikanici SPET ZELENO

obnavljanje pripovedne vsebine in razumevanje besedila

pogovor z otroki o vsebini zgodbice

otroci iščejo načine in poti k ohranjanju našega naravnega okolja

izdelajo načrt podobno kot živali v gozdu

načrt  narišejo, napišejo na plakat

načrtujemo sredstva, ki jih bomo potrebovali

razdelimo si naloge, ki jih mora posameznik opraviti

predvideni dan čiščenja okolice vrtca bo 21. marec prvi dan pomladi

otroci iz kartona naredijo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov (barvanje škatel s čopiči, lakiranje…)

otroci likovno upodobijo vsebino zgodbice (kolaž, slikanje z akvareli,flomastri izdelajo lutke )

Nova slika (7) Nova slika Nova slika (1) Nova slika (2) Nova slika (3) Nova slika (4) Nova slika (5) Nova slika (6)

Did you like this? Share it:
No tags.
  • Trackbacks
  • Comments
  • Comments are disabled.
  • Trackbacks are disabled.